Kandydujący na kolejną kadencję prezydenta Rzeszowa, Konrad Fijołek, odpowiada krytykom: Inwestujemy w kulturę!

Podczas swojego niedawnego oświadczenia, Konrad Fijołek, ubiegający się o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta Rzeszowa, podsumował zasady i działania miejskie dotyczące sektora kultury. Prezydent Fijołek podkreślił wagę kultury dla mieszkańców miasta i jak ważne jest dla niego dostarczanie wartościowych treści kulturalnych.

W swojej wypowiedzi zaznaczył, że wydatki na kulturę w tym roku przekroczą 42 miliony złotych. Konrad Fijołek z dumą ujawnił, że są to fundusze przeznaczone na różnorodne inicjatywy kulturalne, tak aby każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł znaleźć coś dla siebie. Wyraził satysfakcję z tego, że oferta kulturalna miasta jest zróżnicowana i dostosowana do różnych gustów jego mieszkańców.

Prezydent opowiedział o nowym obiekcie kulturalnym – domu kultury – który powstał na ulicy Dąbrowskiego. Podkreślił, że jest to odpowiedź na wieloletnie prośby i oczekiwania mieszkańców tej okolicy.

W swoim wystąpieniu Fijołek również wspomniał o planowanej rozbudowie Galerii Fotografii Rzeszowskiej. Plany zakładają jej trzypoziomową rozbudowę, co umożliwi stworzenie nowych przestrzeni, takich jak sala wystawowa, czytelnia czy kawiarnia.

Dodatkowo, miasto otrzymało zewnętrzne wsparcie finansowe na ten cel. Z funduszy pozyskanych z różnych źródeł na rozbudowę Galerii zebrano 3,5 miliona złotych.