Senatorska debata otwarta dla obywateli w Rzeszowie – rozbudowa wiedzy o Senacie RP

Zapowiedziano, że otwarta debata z udziałem Tomasz Grodzki i Gabriela Morawska-Stanecka, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 roku. Miejsce wydarzenia to Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, znajdujący się pod adresem ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 83, a rozpoczęcie spotkania planowane jest na godzinę 18:00.

Potwierdzenie udziału w dyskusji zgłosili nie tylko senator Tomasz Grodzki, pełniący funkcję marszałka Senatu w latach 2019-2023 oraz senatorka Gabriela Morawska-Stanecka, będąca wicemarszałkinią Senatu w tym samym czasie. Do grona uczestników dołączają także Teresa Kubas-Hul, Wojewoda Podkarpacki, Konrad Fijołek, prezydent miasta Rzeszowa oraz Adam Michnik, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”.

Seria debat senackich ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat roli Senatu RP w procesie tworzenia prawa oraz jego osiągnięć legislacyjnych od momentu przywrócenia instytucji po 1989 roku. Spotkania mają także na celu przybliżyć obywatelom inicjatywy ustawodawcze, które bezpośrednio wpływają na ich codzienne życie. Dodatkowo, debaty mają służyć zrozumieniu roli Senatu w budowaniu dialogu społecznego oraz pokazaniu możliwości i rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania tej instytucji. W ramach tego projektu, regularnie organizowane są otwarte spotkania w różnych miastach Polski.