Nowo wybrani radni Rzeszowa zbierają się na swoje inauguracyjne spotkanie

Dziś odbywa się pierwsze zgromadzenie nowo powołanej Rady Miasta Rzeszowa. Proces ten rozpocznie się od złożenia ślubowania przez wszystkie 25 osób pełniących funkcję radnych. Po tym, jak każdy z nich przysięgnie na swoją posadę, zostanie dokonany wybór przewodniczącego rady. W dniu dzisiejszym ślubowanie złoży także osoba sprawująca funkcję prezydenta miasta Rzeszów.

W składzie nowego gremium Rady Miasta Rzeszowa, które liczy 25 radnych, mamy przedstawicieli różnorodnych ugrupowań politycznych. Dziewięć osób reprezentuje klub Prawo i Sprawiedliwość, siedem jest członkami Koalicji Obywatelskiej, pięciu należy do Rozwoju Rzeszowa, a czterech to członkowie Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa. Ugrupowania proprezydenckie Razem dla Rzeszowa i Koalicja Obywatelska mogą pochwalić się łączną liczbą 12 radnych.

W obecnej kadencji osiem osób po raz pierwszy pełni funkcję radnego, a trzy wracają do rady po kilkuletniej przerwie. Wśród tych ostatnich są Krystyna Wróblewska, Marta Niewczas i Andrzej Szlachta. Pozostałych 14 radnych będzie kontynuować swoją pracę, ponieważ uzyskali ponowne mandaty.