Porządek i bezpieczeństwo podczas meczu piłki nożnej w Katowicach zapewnione przez policję

W sobotę, na stadionie przy ulicy Bukowej w Katowicach, odbyło się spotkanie piłkarskie między drużynami GKS Katowice i Stal Rzeszów. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas tego wydarzenia było zadaniem funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, którzy pracowali ramię w ramię z mundurowymi z katowickiego oddziału prewencji oraz bielskiego samodzielnego pododdziału prewencji.

Mundurowi byli odpowiedzialni za ochronę różnych obszarów: terenu stadionu, tras przemieszczania się kibiców, dworców oraz szlaków komunikacyjnych. Mimo że spotkanie zostało sklasyfikowane jako mecz o podwyższonym ryzyku, dzięki skutecznemu zabezpieczeniu przez siły policyjne, przebiegło ono bez żadnych naruszeń porządku publicznego czy prawa.

Pragniemy również przypomnieć wszystkim kibicom o obowiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. Zgodnie z ustawą, każda osoba, która używa odzieży lub przedmiotów mających na celu uniemożliwienie rozpoznania jej tożsamości podczas trwania imprezy masowej, może zostać ukarana ograniczeniem wolności lub grzywną wynoszącą co najmniej 2000 złotych. Dodatkowo, każda osoba, która wnosi na takie wydarzenie broń, materiały pirotechniczne, materiały łatwopalne lub inne niebezpieczne przedmioty lub substancje wybuchowe (wg definicji zawartej w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji), podlega karze grzywny nie niższej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku takich naruszeń, sąd może dodatkowo orzec przenoszenie tych przedmiotów, nawet jeśli nie stanowią one własności osoby ukaranej.